Puncový úrad

Naša spoločnosť MIRABILE, s.r.o. je podľa zákona a pravidiel registrovaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi, vedeného Puncovým úradom. 

Všetky šperky ponúkané v našej predajni alebo e-shope, podliehajú správnej kontrole Puncového úradu podľa aktuálnych platných pravidiel a zákonov. 

Šperky sú opuncované puncovými značkami platnými na Slovensku a EÚ.

Potvrdenie o registrácií našej spoločnosti, nájdete na stránkach Puncového úradu v nasledujúcom odkaze TU

 

Znaky, ktoré môžete nájsť na našich šperkoch :

Slovenské puncové značky

Zodpovednostná značka 

Zodpovednostná značka je pridelená Puncovým úradom každej registrovanej spoločnosti. Spravidla je značka tvorená iniciálami názvu spoločnosti. Naša značka má iniciály - "MRB" , umiestnené v obdĺžniku

Aké šperky sa musia puncovať ? 

Všetky šperky zo zliatin zlata, striebra a platiny, ktoré sú vyrobené na Slovensku alebo v zahraničí, s výnimkou šperkov s veľmi nízkou hmotnosťou podľa nasledujúcich pravidiel : zlaté šperky pod 0,5 gramu, strieborné šperky pod 2g. Šperky s veľmi nízkou hmotnosťou sa nemusia puncovať a podľa nového zákona z roku 2021 ani značiť zodpovednostnou značkou !

Pri dovezených šperkoch zo zahraničia platia zákony slovenského puncovania podľa krajiny, z ktorej bol šperk dovezený. 

Uznávané zahraničné puncové značky na Slovensku : Česká republika, Cyprus, Veľká Británia, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Poľsko, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Litva, Írsko, Chorvátsko a Holandsko.

 

Akékoľvek ďalšie informácie nájdete na stránkach Puncového úradu